Inversió en diamants

I

Els diamants són una prova d’amor preciosa, excepcional, misteriosa, bonica, màgica i romàntica. Se solen considerar una inversió segura i, a més, proporcionen una sensació de bellesa, luxe, pertinença, passió i amor. ‘Cap altra inversió econòmica li oferirà tant!
Durant temps difícils es recomanen inversions mixtes formades per:
1/3 de béns immobles.
1/3 de valors d’interès fix.
1/3 de béns mobles, com els diamants.
Els diamants resulten especialment adequats com a béns mobles per les avantatges que ofereixen:
Protecció contra la inflació, enfonsaments del mercat, modificacions de les divises.
Anonimat (no cal cap registre).
No es veuen afectats per les fallides.
Convertibilitat en l’àmbit mundial, és a dir, que els diamants representen, juntament amb l’or, l’única divisa alternativa acceptada internacionalment amb el mateix valor a tot el món.
Guanys de valor sense impostos (= plusvàlua lliure d’impostos).
Gairebé no impliquen costos de manteniment.
Alt prestigi.
Independència de preus: els preus són independents de les lleis governamentals i, per tant, els diamants conserven millor el seu valor, fins i tot en períodes de recessió.
Solidesa dels preus: històricament, els diamants s’han recuperat bé de les caigudes de preus i les crisis econòmiques.
No s’ha d’oblidar que els diamants tenen un important valor sentimental que pot passar de generació a generació.
Teòricament, si es produís una guerra (mundial) qualsevol divisa quedaria devaluada, els béns immobles podrien perdre el seu valor, les noves tecnologies podrien substituir els recursos, la competència podria arruïnar a les empreses, però cap factor debilitaria el valor a llarg termini dels diamants. En l’actualitat, la majoria de les mines de diamants estan descobertes i, per tant, amb el pas del temps, els diamants es convertiran en peces cada vegada més excepcionals, igual que qualsevol altre recurs natural. Aquest fet demostra l’efecte clau de l’augment de valor a llarg termini dels diamants.
Els diamants són, juntament amb les obres d’art de prestigi, un dels pocs valors que uneixen l’ús pràctic i la inversió: pot lluir un diamant muntat en una joia i, al mateix temps, gaudir de la seva inversió més segura.
Fort oferta i demanda: l’augment previst del desequilibri entre l’oferta i la demanda sustenta els preus i implica una gran probabilitat que es produeixi una acceleració dels preus.
Finalment, mentre que els altres bens de luxe, com els cotxes, mobles, pells, etc., perden valor amb el temps, els diamants mantenen el seu valor, precisament per la seva naturalesa duradora i irrompible.
Conclusions:
Per obtenir rendiments especulatius o molt elevats no hauria d’invertir en diamants.
Si desitja una inversió molt segura, que mantingui i reforci el seu valor subjacent, i que pugui convertir en qualsevol moment, els diamants són la millor opció.